Контроль якості в процесі письмового перекладу різноманітної документації

Переклад документів може являти собою досить складну задачу. Наприклад, якщо потрібно перекласти технічний текст, інструкцію, виконати фінансовий або юридичний переклад. Подібні документи часто рясніють цифрами, розрахунками, артикулами і так далі. Відповідно, письмовий переклад повинен не тільки правильно передати зміст документа, а й зберегти зазначені цифри й артикули, прив'язавши їх до конкретних частин тексту. В результаті, письмовий переклад повинен бути зрозумілий так, як і в оригіналі.

Для того, щоб отримати хороший переклад документів, необхідний контроль якості. Це не означає низький рівень кваліфікації перекладача і сумніви в його компетентності. В контролі якості перекладу залучені редактори, коректори. Кожен з учасників виконує свою функцію. Як результат, вдається досягти зрозумілого, чіткого і точного перекладу тексту.

Особливості процесу контролю якості

Як зазначено вище, переклад юридичних, фінансових, технічних документів вимагає участі декількох фахівців. Даний процес слід викласти більш докладно:

  • Основну роботу виконує сам перекладач. Він здійснює безпосередній переклад документів з передачею всієї інформації. При цьому отриманий текст повинен зберігати вихідну структуру, бути логічно вірним, зручним для читання і зрозумілим. Допускається змінювати деякі фрази і окремі слова на інші, щоб сприймати переклад було простіше;
  • Вкрай важливою є робота редактора. Він оцінює загальний зміст перекладу, вдається в суть документа. Важливо, щоб текст був легкий для читання, не містив малозрозумілих фраз або фраз, які допускають двояке тлумачення. Тому, редактор має право змінювати окремі частини тексту, без спотворення його сенсу і суті. Його обов'язок полягає в доданні перекладу зрозумілості та легкості для сприйняття.
  • Коли текст готовий, його вивчає коректор. Даний фахівець необхідний для пошуку помилок в тексті. Він також відмінно володіє відповідною іноземною мовою. Коректор повинен виявити й виправити помилки граматики, неправильне написання слів або букв, пунктуацію і так далі. Отже, текст вийде правильним з точки зору правил тієї чи іншої іноземної мови;

Таким чином, переклад здійснюється кількома фахівцями. Обов'язкова наявність перерахованих інструментів контролю. Тільки таким чином можна домогтися точного і зрозумілого перекладу. Завдяки цьому, не виникне розбіжностей між оригіналом і перекладом, не буде питань щодо смислового змісту тексту. Це вкрай важливо при перекладі фінансової звітності, судових рішень та інших юридичних або ж фінансових документів.

У чому відмінності між коректуванням і редагуванням

Редактура перекладу і коректура перекладу досить схожі. Однак ці функції виконуються різними фахівцями. Тому, важливо зрозуміти різницю між тими завданнями, які стоять перед кожним з них.

Редактор зобов'язаний розібратися в суті тексту, зрозуміти його зміст і все мовні звороти. Його завданням є надання тексту зрозумілості, простоти для прочитання. Для цього редактор має право замінювати слова синонімами, змінювати окремі фрази й фрагменти тексту. Однак він повинен зберегти в точності його сенс, всі розрахунки та артикули. Внаслідок роботи редактора вдається поліпшити смислову якість тексту.

Коректор виконує технічну роботу без вдавання в суть тексту. Його завдання полягає в пошуку помилок з точки зору правил мови. Відповідно, він зобов'язаний знайти такі помилки та усунути їх шляхом виправлення. Це вимагає глибоких знань граматики іноземної мови, прийнятої пунктуації і так далі.

Як зробити точний і правильний переклад

Позначений процес є запорукою якісного перекладу документації. Тому, не рекомендується доручати таку роботу різним компаніям. В такому випадку не вийде єдиного ланцюжка відповідальності. Кожен фахівець виконуватиме свою роботу, без розуміння специфіки наступного етапу. Більш того, не вийде зацікавленості в кінцевому результаті. Адже перекладач буде розуміти, що якийсь коректор виправить його помилки, а коректор, у свою чергу, перекладе частину відповідальності на редактора, який виправить смислову частину тексту.

Тому, слід звертатися в спеціалізовані компанії, в штаті яких є всі перераховані фахівці.

Замовлення зворотнього дзвінка
Відправити